Privacy Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Energetisch Luisteren gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens dit zijn kan je hieronder lezen in de Privacyverklaring.

Het bedrijf Energetisch Luisteren, gevestigd aan Emmertarwehof 12, 2952 EA Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Energetisch Luisteren verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerk ik:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
E-mailadres
Foto
Bankrekeningnummer
Andere informatie die je voor mij relevant acht bij het maken van de luisterkind-afstemming
Alle gegevens voor een Luisterkind-afstemming, inclusief de afstemming zelf, worden alleen gebruikt voor een Luisterkind-afstemming of bij een mini-actie en worden maximaal 3 maanden bewaard.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@energetischluisteren.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Energetisch Luisteren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van jouw betaling
-Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Om je behoeften beter te begrijpen en een betere service te kunnen bieden
-Voor het uitvoeren van onze diensten en producten

Energetisch Luisteren verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Energetisch Luisteren bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In geval van een Luisterkind-afstemming wordt de hulpvraag, de Luisterkind-afstemming en de foto maximaal 3 maanden bewaard voor het geval er nog vragen zijn betreffende de geleverde dienst. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

 

Gebruiken en opvragen van je persoonsgegevens

Energetisch Luisteren verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij ik wettelijk verplicht ben om dit te doen of indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energetisch Luisteren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je van mening bent dat de informatie die ik over je heb onjuist of onvolledig is, e-mail mij gerust. Ik zal ernaar streven alle informatie die onjuist is bevonden, onmiddellijk te corrigeren. Ook voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je mij bereiken via info@energetischluisteren.nl.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Energetisch Luisteren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang te voorkomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@energetischluisteren.nl.

 

Overig
Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:
Lisanne Dragt

energetischluisteren.nl

info@energetischluisteren.nl